Facebook pixel

Bom

Anordningens baksida får förses med texten ”Kör genom bommen”.

Alternativa symboler