Facebook pixel

Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg

Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg.

 • Rött blinkande ljus

  Y1. Rött blinkande ljus

  Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. Ljussignalen består av två ljusöppningar på samma höjd som avger växelvis blinkande rött ljus och en skärm i form av en triangel med rundade hörn och med spetsen nedåt. Skärmen kan vara försedd med vit bård. Under de röda ljusöppningarna kan det finnas en cirkulär ljusöppning, från vilken det kan avges blinkande vitt ljus för att göra korsningen lättare att upptäcka.

 • Ljudsignal

  Y2. Ljudsignal

  Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.

 • Bom

  Y3. Bom

  Anordningens baksida får förses med texten ”Kör genom bommen”.

 • Plankorsningsskärm

  Y4. Plankorsningsskärm

  Skärmen används för att göra en plankorsning lättare att upptäcka. Skärmen är anpassad till förhållandena på platsen och kan vara liggande.