Facebook pixel

Ljudsignal

Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.

Alternativa symboler