Facebook pixel

Plankorsningsskärm

Skärmen används för att göra en plankorsning lättare att upptäcka. Skärmen är anpassad till förhållandena på platsen och kan vara liggande.

Alternativa symboler