Facebook pixel

Förberedande upplysning om kontroll

Tecknet ger förberedande upplysning om kontroll. Tecknet är anpassat till förhållandena på platsen.

Alternativa symboler