Förberedande upplysning om kontroll

Tecknet ger förberedande upplysning om kontroll. Tecknet är anpassat till förhållandena på platsen.

Alternativa symboler

Vägmärke P7-1.svg