Facebook pixel

Tecken av polisman

Polis, bilinspektör, vägtransportledare eller någon annan person som har utsetts av en myndighet får ge tecken för att övervaka trafiken, ge anvisningar eller utföra punktskattekontroll. Du är skyldig att följa deras tecken.

 • Stopp för den trafikant som kommer framifrån eller bakifrån

  P1. Stopp för den trafikant som kommer framifrån eller bakifrån

  Tecknet anger stopp för den trafikant som kommer framifrån eller bakifrån. Tecknet används i vägkorsning och gäller så länge polismannen vänder sig åt samma håll. För trafikanter som kommer från sidan betyder tecknet att vägen är fri och att det är tillåtet att köra. Tecknet får ges i kombination med tecken P2, stopp. Tecknet kan ges med en stoppspade.

 • Stopp för den trafikant som handflatan är vänd mot

  P2. Stopp för den trafikant som handflatan är vänd mot

  Tecknet anger stopp för den trafikant som handflatan är vänd mot. Tecknet kan ges med en stoppspade.

 • Stopp för den trafikant som lyktan är vänd mot

  P3. Stopp för den trafikant som lyktan är vänd mot

  Tecknet anger stopp för den trafikant som lyktan är vänd mot. Tecknet används under mörker och vid nedsatt sikt. Lyktan hålls i den position där den lättast uppfattas av trafikanter.

 • Kör fram

  P4. Kör fram

  Tecknet anger att trafikanter i den färdriktning som tecknet ges får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.

 • Minska hastigheten

  P5. Minska hastigheten

  Tecknet anger att den trafikant som polismannen är vänd mot ska minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt kan tecknet vara förtydligat med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.

 • Kontroll

  P6. Kontroll

  Tecknet anger att fordonsförare ska köra in på kontrollplats för kontroll. Visas symbol för visst eller vissa slag av fordon enligt 2 kap. 28 § gäller skyldigheten att köra in för kontroll endast för förare av dessa fordon. Tecknet är anpassat till förhållandena på platsen.

 • Förberedande upplysning om kontroll

  P7. Förberedande upplysning om kontroll

  Tecknet ger förberedande upplysning om kontroll. Tecknet är anpassat till förhållandena på platsen.

 • Minska hastigheten - Bakomvarande fordon

  P8. Minska hastigheten - Bakomvarande fordon

  Tecknet anger att de trafikanter som befinner sig bakom polisfordonet ska minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.

 • Minska hastigheten - Mötande fordon

  P9. Minska hastigheten - Mötande fordon

  Tecknet anger att de trafikanter som möter polisfordonet ska minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.

 • Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar

  P10. Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar

  Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig bakom polisfordonet ska följa efter det och stanna när polisfordonet stannar. Tecknet kan ges med en stoppspade.

 • Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet

  P11. Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet

  Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig framför polisfordonet ska köra in till vägkanten och stanna. Tecknet ges med växelvis blinkande blått och rött ljus.