Facebook pixel

Stopp för den trafikant som handflatan är vänd mot

Tecknet anger stopp för den trafikant som handflatan är vänd mot. Tecknet kan ges med en stoppspade.

Alternativa symboler