Stopp för den trafikant som lyktan är vänd mot

Tecknet anger stopp för den trafikant som lyktan är vänd mot. Tecknet används under mörker och vid nedsatt sikt. Lyktan hålls i den position där den lättast uppfattas av trafikanter.

Alternativa symboler

Vägmärke P3-1.svg