Facebook pixel

Stopp för den trafikant som lyktan är vänd mot

Tecknet anger stopp för den trafikant som lyktan är vänd mot. Tecknet används under mörker och vid nedsatt sikt. Lyktan hålls i den position där den lättast uppfattas av trafikanter.

Alternativa symboler