Facebook pixel

Blinkande gult

Särskild försiktighet ska iakttas vid passage.

Alternativa symboler