Blinkande gult

Särskild försiktighet ska iakttas vid passage.

Alternativa symboler

Vägmärke SIG5-1.svg