Grön akustisk signal med snabb pulsfrekvens

Körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning får beträdas.

Alternativa symboler

Vägmärke SIG7-1.svg