Facebook pixel

Grön akustisk signal med snabb pulsfrekvens

Körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning får beträdas.

Alternativa symboler