Facebook pixel

Grön pil

Körfältet får användas för trafik. I stället för grön pil kan ett vägmärke förekomma.

Alternativa symboler