Facebook pixel

Gul pil eller pilar

Föraren skall byta körfält i den riktning pilen eller pilarna anger.

Alternativa symboler