Gul pil eller pilar

Föraren skall byta körfält i den riktning pilen eller pilarna anger.

Alternativa symboler

Vägmärke SIG13-1.svg