Facebook pixel

Lodrätt streck

Fordon och spårvagn får fortsätta framåt. Pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen.

Alternativa symboler