Röd

Stopp. Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. Signal med konturpil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen.

Alternativa symboler

Vägmärke SIG1-1.svg