Röd + gul

Växling till grön signalbild är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som röd.

Alternativa symboler

Vägmärke SIG2-1.svg