Facebook pixel

Röd + gul

Växling till grön signalbild är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som röd.

Alternativa symboler