Facebook pixel

Rött fast ljus

Signalen anger att en väg är helt avstängd.

Alternativa symboler