Facebook pixel

Rött kryss

Körfältet och i förekommande fall vägrenen intill körfältet får inte användas för trafik.

Alternativa symboler