S + vågrätt streck

Växling till lodrätt streck är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som S.

Alternativa symboler

Vägmärke SIG9-1.svg