Facebook pixel

S + vågrätt streck

Växling till lodrätt streck är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som S.

Alternativa symboler