Upplysningsmärken

Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet.

 • Upplysningsmärke

  J2. Upplysningsmärke

  Märket ger upplysning av väsentligt intresse för framkomlighet eller säkerhet som inte kan ges på annat sätt. Varnings- eller förbudsmärke och lokaliseringsmärkena F14, vägnummer, och F15, omledning, kan vara infogade som förberedande upplysning. Upplysning med versal och gemen text kan förekomma.

 • Alternativa symboler
  Livsfarlig ledning

  J3. Livsfarlig ledning

  Märket anger att det finns en elektrisk ledning över vägen eller leden som kan innebära fara.