Livsfarlig ledning

Märket anger att det finns en elektrisk ledning över vägen eller leden som kan innebära fara.

Alternativa symboler

Vägmärke J3-1.svg
Vägmärke J3-2.svg