Facebook pixel

Livsfarlig ledning

Märket anger att det finns en elektrisk ledning över vägen eller leden som kan innebära fara.

Alternativa symboler