Facebook pixel

Cykelbox

Markeringen anger lämplig placering för cyklande och förare av moped klass II. Markeringen får anpassas efter förhållandena på platsen.

Alternativa symboler