Facebook pixel

Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt

Markeringen anger att väjningsplikt eller stopplikt gäller längre fram i färdriktningen.

Alternativa symboler