Facebook pixel

Förbud mot att stanna och parkera

Markeringen upplyser om förbud mot att stanna och parkera fordon och är placerad i körbanans kant. Avvikelse från färg får inte ske.

Alternativa symboler