Facebook pixel

Gående

Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för gående.

Alternativa symboler