Gående

Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för gående.

Alternativa symboler

Vägmärke M27-1.svg