Hastighet

Markeringen upplyser om högsta tillåtna hastighet.

Alternativa symboler

Vägmärke M29-1.svg