Facebook pixel

Hastighet

Markeringen upplyser om högsta tillåtna hastighet.

Alternativa symboler