Facebook pixel

Körfältsbyte

Markeringen anger att körfältsbyte snarast måste ske.

Alternativa symboler