Facebook pixel

Mittlinje och varningslinje

Markeringen används där det är olämpligt att överskrida varningslinjen på grund av trafikförhållandena.

Alternativa symboler