Mittlinje och varningslinje

Markeringen används där det är olämpligt att överskrida varningslinjen på grund av trafikförhållandena.

Alternativa symboler

Vägmärke M12-1.svg