Facebook pixel

Rörelsehindrad

Markeringen upplyser om uppställningsplats endast för rörelsehindrade.

Alternativa symboler