Facebook pixel

Väjningslinje

Markeringen anger den linje som fordon inte bör passera när föraren iakttar väjningsplikt.

Alternativa symboler