Facebook pixel

Huvudled upphör

Märket anger att huvudleden upphör och att högerregeln gäller, så länge inget annat anges.

Alternativa symboler