Väjningspliktsmärken

Under gruppen väjningspliktsmärken hittar du de märken som upplyser om stopp- eller väjningsplikt.

 • Väjningsplikt

  B1. Väjningsplikt

  Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led och att bestämmelserna i 3 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276] är tillämpliga. Märket kan vara uppsatt tillsammans med tilläggstavla T2, avstånd, som förberedande upplysning om väjningsplikt och tillsammans med tilläggstavla T3, avstånd till stopplikt, som förberedande upplysning om stopplikt. Om samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt anges detta med tilläggstavla T13, flervägsväjning.

 • Stopplikt

  B2. Stopplikt

  Märket anger att förare har stopplikt före infart på korsande väg, led eller spårområde och att bestämmelserna i 3 kap. 19 § trafikförordningen är tillämpliga. Om samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt anges detta med tilläggstavla T14, flervägsstopp.

 • Alternativa symboler
  Övergångsställe

  B3. Övergångsställe

  Märket anger ett övergångsställe.

 • Huvudled

  B4. Huvudled

  Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat efter varje korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen, om det inte ändå tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.

 • Huvudled upphör

  B5. Huvudled upphör

  Märket anger att huvudleden upphör och att högerregeln gäller, så länge inget annat anges.

 • Väjningsplikt mot mötande trafik

  B6. Väjningsplikt mot mötande trafik

  Märket anger att du har väjningsplikt mot mötande trafik.

 • Mötande trafik har väjningsplikt

  B7. Mötande trafik har väjningsplikt

  Märket anger att mötande trafik har väjningsplikt.

 • Cykelöverfart

  B8. Cykelöverfart

  Märket anger en cykelöverfart. Vid cykelöverfarter är för fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 a § och för cyklande och förare av moped klass II bestämmelserna i 6 kap. 6 § trafikförordningen tillämpliga.