Facebook pixel

Mötande trafik har väjningsplikt

Märket anger att mötande trafik har väjningsplikt.

Alternativa symboler