Facebook pixel

Övergångsställe

Märket anger ett övergångsställe.

Alternativa symboler