Facebook pixel

Väjningsplikt mot mötande trafik

Märket anger att du har väjningsplikt mot mötande trafik.

Alternativa symboler