Varning för avsmalnande väg

Märket anger att vägen eller banan smalnar av. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Alternativa symboler

Vägmärke A5-1.svg
Vägmärke A5-2.svg
Vägmärke A5-3.svg