Facebook pixel

Varningsmärken

Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.

 • Alternativa symboler
  Varning för farlig kurva

  A1. Varning för farlig kurva

  Märket anger en farlig kurva samt kurvans riktning.

 • Alternativa symboler
  Varning för flera farliga kurvor

  A2. Varning för flera farliga kurvor

  Märket anger flera farliga kurvor samt den första farliga kurvans riktning.

 • Varning för nedförslutning

  A3. Varning för nedförslutning

  Märket anger brant nedförslutning. Siffran anger lutningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.

 • Varning för stigning

  A4. Varning för stigning

  Märket anger kraftig stigning. Siffran anger stigningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.

 • Alternativa symboler
  Varning för avsmalnande väg

  A5. Varning för avsmalnande väg

  Märket anger att vägen eller banan smalnar av. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 • Varning för bro

  A6. Varning för bro

  Märket anger en öppningsbar bro.

 • Varning för kaj

  A7. Varning för kaj

  Märket anger en plats där vägen slutar mot vatten.

 • Varning för ojämn väg

  A8. Varning för ojämn väg

  Märket anger sådana ojämnheter eller skador i vägbanan som medför att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än som annars skulle varit fallet.

 • Alternativa symboler
  Varning för farthinder

  A9. Varning för farthinder

  Märkena anger upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.

 • Varning för slirig väg

  A10. Varning för slirig väg

  Märket anger att vägen kan vara slirig. Endast om det finns särskilda skäl används märket för att varna för halka på grund av snö eller is.

 • Varning för stenskott

  A11. Varning för stenskott

  Märket anger risk för stenskott. Märket används inte på grusvägar eller liknande vägar där stenskott är vanligt förekommande.

 • Alternativa symboler
  Varning för stenras

  A12. Varning för stenras

  Märket anger risk för stenras och för att stenar kan förekomma på vägen på grund av stenras. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 • Varning för övergångsställe

  A13. Varning för övergångsställe

  Märket anger att ett övergångsställe finns lite längre fram på vägen.

 • Varning för gående

  A14. Varning för gående

  Märket anger en vägsträcka där gående ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.

 • Varning för barn

  A15. Varning för barn

  Märket anger en vägsträcka där barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.

 • Varning för cyklande och mopedförare

  A16. Varning för cyklande och mopedförare

  Märket anger en vägsträcka där cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen.

 • Varning för skidåkare

  A17. Varning för skidåkare

  Märket anger en plats där skidåkare ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.

 • Varning för ridande

  A18. Varning för ridande

  Märket anger en vägsträcka där ridande ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.

 • Alternativa symboler
  Varning för djur

  A19. Varning för djur

  Märket anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för djur på eller vid vägen. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får förekomma.

 • Varning för vägarbete

  A20. Varning för vägarbete

  Märket anger en vägsträcka där vägarbete eller liknande arbete pågår.

 • Slut på sträcka med vägarbete

  A21. Slut på sträcka med vägarbete

  Märket anger slut på en vägsträcka med vägarbete som märkts ut med märke A20, varning för vägarbete. Märket är inte uppsatt om det ändå tydligt framgår var sträckan slutar.

 • Varning för flerfärgssignal

  A22. Varning för flerfärgssignal

  Märket anger en plats där trafiken regleras med flerfärgssignal med tre ljusöppningar. Inom tättbebyggt område är märket uppsatt endast om det finns särskilda skäl för det.

 • Alternativa symboler
  Varning för lågt flygande flygplan

  A23. Varning för lågt flygande flygplan

  Märket anger ett område där lågt flygande flygplan är vanligt förekommande.

 • Alternativa symboler
  Varning för sidvind

  A24. Varning för sidvind

  Märket anger en vägsträcka där det ofta förekommer stark sidvind. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 • Varning för mötande trafik

  A25. Varning för mötande trafik

  Märket anger att en körbana med enkelriktad trafik övergår i en körbana med trafik i båda riktningarna.

 • Varning för tunnel

  A26. Varning för tunnel

  Märket anger att vägen snart passerar genom en tunnel.

 • Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

  A27. Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

  Märket anger en vägsträcka med svag vägkant eller hög körbanekant.

 • Varning för vägkorsning

  A28. Varning för vägkorsning

  Märket anger en vägkorsning där bestämmelserna i 3 kap. 18 § trafikförordningen (1998:1276] är tillämpliga.

 • Alternativa symboler
  Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

  A29. Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

  Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 • Varning för cirkulationsplats

  A30. Varning för cirkulationsplats

  Märket anger att vägen snart övergår i en cirkulationsplats.

 • Varning för långsamtgående fordon

  A31. Varning för långsamtgående fordon

  Märket anger en plats där långsamtgående fordon ofta korsar eller kör in på vägen.

 • Alternativa symboler
  Varning för fordon med förspänt dragdjur

  A32. Varning för fordon med förspänt dragdjur

  Märket anger en vägsträcka där fordon förspända med dragdjur ofta korsar eller uppehåller sig på vägen. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får förekomma.

 • Varning för terrängskotertrafik

  A33. Varning för terrängskotertrafik

  Märket anger en plats där terrängskotrar ofta korsar eller kör in på vägen.

 • Varning för kö

  A34. Varning för kö

  Märket anger en vägsträcka där det finns risk för köbildning.

 • Varning för järnvägskorsning med bommar

  A35. Varning för järnvägskorsning med bommar

  Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg där det finns bommar.

 • Varning för järnvägskorsning utan bommar

  A36. Varning för järnvägskorsning utan bommar

  Märket anger en korsning med järnväg där det saknas bommar.

 • Varning för korsning med spårväg

  A37. Varning för korsning med spårväg

  Märket anger en korsning med spårväg där det saknas bommar.

 • Alternativa symboler
  Avstånd till plankorsning

  A38. Avstånd till plankorsning

  Märkena anger avståndet till en plankorsning i tredjedelar. Märket med tre markeringar är utom tättbebyggt område, uppsatt under något av märkena A35, varning för järnvägskorsning med bommar, A36, varning för järnvägskorsning utan bommar, eller A37, varning för korsning med spårväg utan bommar. Märket med två markeringar anger två tredjedels avstånd till plankorsning och märket med en markering anger den sista tredjedelen av avståndet.

 • Alternativa symboler
  Kryssmärke

  A39. Kryssmärke

  Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg med ett eller flera spår. Märket är uppsatt omedelbart före en plankorsning. Det behöver inte vara uppsatt vid enskild väg med lite trafik där det kan underlåtas utan fara för trafiksäkerheten. Märket kan även vara uppsatt viden annan korsning med järnväg eller spårväg än en plankorsning.

 • Varning för annan fara

  A40. Varning för annan fara

  Märket anger en annan fara än sådan som kan anges med något annat varningsmärke. Farans art anges på en tilläggstavla.

 • Varning för olycka

  A41. Varning för olycka

  Märket varnar för olycka.