Varning för barn

Märket anger en vägsträcka där barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.

Alternativa symboler

Vägmärke A15-1.svg