Facebook pixel

Varning för bro

Märket anger en öppningsbar bro.

Alternativa symboler