Varning för cirkulationsplats

Märket anger att vägen snart övergår i en cirkulationsplats.

Alternativa symboler

Vägmärke A30-1.svg