Varning för djur

Märket anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för djur på eller vid vägen. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får förekomma.

Alternativa symboler

Vägmärke A19-1.svg
Vägmärke A19-2.svg
Vägmärke A19-3.svg
Vägmärke A19-4.svg
Vägmärke A19-5.svg
Vägmärke A19-6.svg
Vägmärke A19-7.svg