Varning för flera farliga kurvor

Märket anger flera farliga kurvor samt den första farliga kurvans riktning.

Alternativa symboler

Vägmärke A2-1.svg
Vägmärke A2-2.svg