Varning för gående

Märket anger en vägsträcka där gående ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.

Alternativa symboler

Vägmärke A14-1.svg