Facebook pixel

Varning för järnvägskorsning utan bommar

Märket anger en korsning med järnväg där det saknas bommar.

Alternativa symboler