Facebook pixel

Varning för kaj

Märket anger en plats där vägen slutar mot vatten.

Alternativa symboler