Varning för kö

Märket anger en vägsträcka där det finns risk för köbildning.

Alternativa symboler

Vägmärke A34-1.svg