Facebook pixel

Varning för korsning med spårväg

Märket anger en korsning med spårväg där det saknas bommar.

Alternativa symboler