Facebook pixel

Varning för lågt flygande flygplan

Märket anger ett område där lågt flygande flygplan är vanligt förekommande.

Alternativa symboler