Varning för lågt flygande flygplan

Märket anger ett område där lågt flygande flygplan är vanligt förekommande.

Alternativa symboler

Vägmärke A23-1.svg
Vägmärke A23-2.svg