Varning för långsamtgående fordon

Märket anger en plats där långsamtgående fordon ofta korsar eller kör in på vägen.

Alternativa symboler

Vägmärke A31-1.svg