Varning för nedförslutning

Märket anger brant nedförslutning. Siffran anger lutningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.

Alternativa symboler

Vägmärke A3-1.svg