Facebook pixel

Varning för övergångsställe

Märket anger att ett övergångsställe finns lite längre fram på vägen.

Alternativa symboler